Podmínky byly naposledy aktualizovány 13. 3. 2024

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sperkydita.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky Dity Fleischlingerové, podnikající jako fyzická osoba, místo podnikání Nad lomem 2636/11, PSČ 62800 Brno-Líšeň, IČO 47876905, nejsem plátce DPH, pro dodávku zboží, vyhlášené prodávajícím. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné, než písemné formě, nemá právní účinky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které navazují na občanský zákoník a jsou zároveň pro obě strany závazné. Používání těchto internetových stránek znamená znalost a přijetí těchto podmínek

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte a berete na vědomí, že s Vámi mohu komunikovat  zasláním e-mailu.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude mnou stornována.

Vybraný výrobek objednejte přidáním zboží do košíku. Slevu nelze uplatnit na již zlevněné zboží, slevy nelze sčítat. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky obdržíte e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Zboží Vám rezervuji maximálně 5 dnů. Nebude-li zboží zaplaceno v tomto termínu, objednávka bude z naší strany zrušena. V případě nejasností Vás budu samozřejmě kontaktovat.

DOPRAVA – DORORUČOVÁNÍ – POŠTOVNĚ A BALNÉ – VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

Při doručení zásilkovou službou vizuálně zkontrolujte, zda není porušen obal zboží. Při menším poškození obalu, proveďte zápis do přepravní listiny ( například: Provedena vizuální kontrola. Obal zjevně poškozen, popište kde a jak.., zásilka převzata s výhradou ). Pokud bude znatelné hrubé poškození a úbytek zboží, učiňte zápis do přepravní listiny a zboží nepřebírejte. Neprodleně mne o poškození zásilky informujte. 

V případě dobírky kupující souhlasí s následující dohodou: V případě, že zboží nebude kupujícím vyzvednuto a bude vráceno zpět, zaniká kupujícímu nárok na vrácení zálohy ve výši 90,-Kč.

OSOBNÍ ODBĚR

Po potvrzení objednávky si zboží můžete osobně vyzvednout na adrese Nad lomem 2636/11, PSČ 62800 Brno-Líšeň. Tato adresa není obchod, ale jen výdejní místo. Je však nutné předem (telefonicky, emailem) sjednat čas odběru zboží.

DODACÍ LHŮTA

Zboží odešlu do 7-mi dnů nejpozději, od připsání platby na účet, není-li sjednána jinak.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to e-mailem i bez udání důvodu. Stačí uvést jméno s adresou, e-mail, objednací číslo a cenu objednaného zboží.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Při nákupu v internetovém obchodě má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží (v souladu s občanským zákoníkem). V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty včetně vráceného zboží. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Ke kupní ceně, která má být kupujícímu vrácena, započte prodávající své skutečně vynaložené náklady, (např. dopravné). Pokud by prodávající hradil náklady na přepravu, budou vráceny ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.

Pokud kupující vrací zboží bez udání důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů, platí poštovné spojené s vrácením zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Taktéž, jestliže bude vrácené zboží zjevně opotřebené, nemusí být zákazníkovi vrácená celá zaplacená kupní cena.  Můžete použít přiložený vzor formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud využijete tuto možnost, neprodleně Vám zašlu potvrzení o přijetí takového odstoupení  e-mailem.

SOUKROMÍ

Pro přístup k mým webovým stránkám nebo službám můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě v rámci registračního procesu. Vaše osobní údaje beru vážně a zavazuji se chránit Vaše soukromí.

Vaši e-mailovou adresu nebudu používat pro nevyžádanou poštu. Jakékoli e-maily, které vám zašlu, budou pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých produktů nebo služeb.

Zpracovala  jsem zásady pro řešení jakýchkoliv obav o soukromí, které můžete mít. Další informace naleznete v Zásady ochrany osobních údajů a v našich Zásady cookies.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ – VŠECHNA PRÁVA JSOU VYHRAZENA

Pokud konkrétní obsah neurčuje jinak, není Vám udělena licence ani žádné jiné právo podle autorských práv, ochranných známek, patentů ani jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, prodávat, nabízet nebo komercializovat zdroje z těchto webých stránek, v jakékoli formě, bez mého předchozího písemného povolení. Výjimku tvoří novinky, mé zpravodaje – newslettery, které můžete přeposílat v elektronické podobě ostatním, kteří by mohli mít zájem navštívit mé internetové stránky.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídím k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. 

Záruka se nevztahuje na:

  • mechanické poškození
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. Informujte mne o reklamaci písemně – emailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balíček (ne na dobírku) na moji adresu a pod jméno adresáta uveďte “Reklamace”.
  3. Sdělte důvod reklamace.
  4. Uveďte emailovou adresu.
  5. Zašlete doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Vaši reklamaci, vyřídím do 30 dnů od převzetí zboží. Výsledek reklamace Vám sdělím.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě, že dojde mezi mnou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr(zavináč)coi.cz – (zavináč) nahraďte znakem @
Web: adr.coi.cz

AKTUALIZACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky mohu čas od času aktualizovat. Datum uvedené na začátku těchto obchodních podmínek je posledním datem revize. Změny těchto podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této internetové stránce. Vaše další používání mých internetových stránek po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a budete jimi vázáni.

Můžete sledovat můj Facebookový profil @sperkydita a neunikne vám žádný nový příspěvek.