Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://sperkydita.cz/. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky Dity Fleischlingerové, podnikající jako fyzická osoba, místo podnikání Nad lomem 2636/11, PSČ 62800 Brno-Líšeň, IČO 47876905 (nejsem plátce DPH ), pro dodávku zboží, vyhlášené prodávajícím. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné, než písemné formě, nemá právní účinky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které navazují na občanský zákoník a jsou zároveň pro obě strany od 1.1.2013 závazné. Prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanoveními zákona o evidenci tržeb. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

DOPRAVA – DORORUČOVÁNÍ – POŠTOVNĚ A BALNÉ – VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

Při doručení zásilkovou službou vizuálně zkontrolujte, zda není porušen obal zboží. Při poškození obalu, proveďte zápis do přepravní listiny. Pokud bude znatelné hrubé poškození a úbytek zboží, učiňte zápis do přepravní listiny a zboží nepřebírejte. Neprodleně mne o poškození zásilky informujte. 

Své tržby eviduji v souladu s ustanovením zákona o evidenci tržeb. Kupujícímu vystavím účtenku.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Vybraný výrobek objednejte přidáním zboží do košíku. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky obdržíte e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budu samozřejmě kontaktovat.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to e-mailem i bez udání důvodu. Stačí uvést jméno s adresou, e-mail, objednací číslo a cenu objednaného zboží.

OSOBNÍ ODBĚR

Po potvrzení objednávky si zboží můžete osobně vyzvednout na adrese Nad lomem 2636/11, PSČ 62800 Brno-Líšeň. Tato adresa není obchod, ale jen výdejní místo. Je však nutné předem (telefonicky, emailem) sjednat čas odběru zboží.

DODACÍ LHŮTA

Zboží odešlu do 7-mi dnů nejpozději, od připsání platby na účet, není-li sjednána jinak.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Při nákupu v internetovém obchodě má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží (v souladu s občanským zákoníkem). V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty včetně vráceného zboží. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Ke kupní ceně, která má být kupujícímu vrácena, započte prodávající své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, peněz. Spotřebitel má právo na vrácení dopravného, které zaplatil za dodání od podnikatele (obchodníka);avšak jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídajícímu nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídím k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. 

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • mechanické poškození
  • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. Informujte mne o reklamaci písemně – emailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balíček (ne na dobírku) na moji adresu a pod jméno adresáta uveďte “Reklamace”.
  3. Sdělte důvod reklamace.
  4. Uveďte emailovou adresu.
  5. Zašlete doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Vaši reklamaci, vyřídím do 30 dnů od převzetí zboží. Výsledek reklamace Vám sdělím.

VÝROBA NA ZAKÁZKU

Před započetím výroby požaduji zaslat finanční zálohu ve výši jedné poloviny konečné ceny zakázky na účet. Termín dodání zboží sjednáme dohodou.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi mnou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr(zavináč)coi.cz – (zavináč) nahraďte znakem @
Web: adr.coi.cz

Zásady ochrany osobních údajů