Odstoupení od smlouvy – vzor

Adresát: 

Adresa: 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): 

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Datum:

Podpis:                                            

Poučení

1. Právo odstoupit od smlouvy

  1. 1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  1. 2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, formou jednostranného právního jednání ( například emailem nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ).
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. 1 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo na vrácení peněz, které zaplatil za zboží ( nikoli však náklady na dopravu, balné apod. )
  1. 2 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mně bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdržela, kromě nákladů spojených  s vrácením zboží. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátím, až po obdržení vráceného zboží.

Pro vrácení plateb sdělte číslo bankovního účtu.